Schade melden

Schade melden

Voor het melden van schade verwijzen wij u naar de sectie downloads op deze site.

Daar treft u het algemene schadeaangifteformulier aan. Indien u een Europees schadeformulier i.v.m. aanrijding nodig heeft kunt u ons bellen of mailen en zullen wij u dit direct per email sturen.

Beoordeling van de schade en ingediende stukken vindt plaats door de behandelaars van de maatschappij of het volmachtbedrijf. De
schadebehandelaars kunnen altijd nadere gegevens opvragen en afwijken van deze instructie.

Verloop schadeprocedure:
Wat hebben wij van u nodig om schadeclaims af te wikkelen?
Om de schade van snel af te wikkelen is er nodig:

 • Een duidelijke omschrijving van de oorzaak van de schade op het schadeaangifteformulier
 • Het rekeningnummer van de verzekerde.

Verzekerde is in de meeste gevallen vrij om zijn eigen hersteller te kiezen. Wij werken niet samen met gecontracteerde organisaties zoals
bijvoorbeeld Quickhelp of Direct Herstel. Informeer hierover op voorhand bij ons!

finzicht-financieel-adviesbureau

Specialist in

Verzekering vergelijken

Uw verzekeringen naadloos op elkaar aan laten sluiten, overzicht creëren en nagaan of u kunt besparen op uw verzekeringen door te profiteren tot wel 15% korting?

Schade melden

Hypotheken vergelijken gaat over veel meer dan rente alleen! Vraag ons advies. Toch nieuwsgierig?

Hypotheek advies

Auto, boot, caravan of andere droom, maar net even te kort? Nagaan of u huidige lening goedkoper kan?

Aandachtspunten bij schade aan inboedel

 • Volledig ingevuld schadeaangifteformulier
 • Specificatie beschadigde inboedelzaken.
 • Nieuwwaardevergoeding, tenzij dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde
 • Geen herstel- of vervangingsplicht. Van de in de polisvoorwaarden genoemde inboedelzaken (zoals zonneschermen, goederen buiten gebruik, geld e.d.) worden de dagwaarde vergoed

Aandachtspunten bij schade aan opstal

 • Volledig ingevuld schadeaangifteformulier
 • Specificeer de kosten, eventueel met een offerte.
 • Vergoeding vindt plaats op basis herbouwwaarde, eventueel aftrek nieuw voor oud in mindering.
 • Inschakelen expert? Minimumbedrag is € 1.000. Neem contact op met de schadeafdeling. Er geldt een herstelplicht. Pas na ontvangst van de factuur, volgt er betaling

Aandachtspunten bij Aansprakelijkheid

 • Volledig ingevuld schadeaangifteformulier
 • Aansprakelijkstelling door tegenpartij.
 • Onderbouwde vordering van tegenpartij.
 • Verzekerde mag geen toezegging doen over de aansprakelijkheid aan de tegenpartij of wie dan ook.
 • Verzekerde is nooit voor meer aansprakelijk dan de dagwaarde van het beschadigde object. In voorkomende gevallen wordt altijd de dagwaarde uitgekeerd aan de tegenpartij.
 • Verzekerde dient zich te onthouden van betalingen aan de tegenpartij.
 • Als de tegenpartij tegen nieuwwaarde is verzekerd, kan het verstandig zijn dat hij de schade bij de eigen
  verzekeraar meldt. Voordeel is dat de tegenpartij niet de aansprakelijkheid hoeft aan te tonen.

Aandachtspunten bij Reis & annulering

 • Volledig ingevuld schadeaangifteformulier
 • Aankoopnota’s, boekingsnota’s en eventuele foto’s meesturen.
 • Bij extra kosten (kosten die verzekerde normaal niet zou maken) bewijsstukken bijvoegen.
 • Bij diefstal en/of vermissing zo snel mogelijk politieaangifte of P.I.R. rapport (door de luchthavenautoriteit)
  doorgeven.
 • Bij annulering van de reis zo snel mogelijk de annuleringsnota doorsturen.
 • Bij nood, ziekte, repatriëring en calamiteiten tijdens de reis altijd direct contact opnemen met de alarmcentrale. (Telefoonnummer is te vinden op de polis of in de voorwaarden).
 • Bij het niet raadplegen van de alarmcentrale, in de gevallen die de polisvoorwaarden voorschrijft, bestaat de mogelijkheid van verlies van polis dekking en dus vergoeding. (De telefoonnummers van alarmcentrales staan op de polis of in de voorwaarden.)

Aandachtspunten bij Rechtsbijstand

 • Een claim op een rechtsbijstandsverzekering kan de verzekerde rechtstreeks melden bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Rechtstreeks melden voorkomt ruis, bevordert de snelheid en is nodig doordat wij, zonder machtiging van derden, geen inhoudelijk informatie ontvangen over de zaak.
 • In de polisvoorwaarden staat de partij genoemd die rechtsbijstand verleent (DAS, ARAG, SRK etc.)
 • Wanneer de verzekerde contact opneemt met de betreffende partij, dan dient hij altijd zijn polisnummer te noemen en te melden dat de verzekering via Nedasco loopt.
 • De rechtsbijstandverlener voert een polis check uit bij Nedasco.
 • Hieronder vindt u de contactgegevens de meest voorkomende rechtsbijstand partijen.

SRK                                                     ARAG                                                   DAS

T 079 – 34 48 181                              T 033 – 43 42 342                              T 020 – 65 17 517

nieuwemelding@srk.nl                 E servicecenter@arag.nl                  E intake@das.nl

Aandachtspunten bij overig schades

 • Volledig ingevuld schadeaangifteformulier.
 • Onderbouw de schade met bijvoorbeeld offertes, oorspronkelijke aankoopnota’s, foto’s etc.
 • Een eventuele politieaangifte meesturen.

Stel uw vraag

  × WhatsApp