F.A.Q.’s

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen!

Hypotheken

Wat is een hypotheek? Een hypotheek is een zekerheidsrecht. Dit betekend dat de geldverstrekker dus de zekerheid heeft dat hij als 1e uit de verkoopopbrengst van het onderpand zijn lening terugbetaalt krijgt. De hypotheek bestaat dus uit het zekerheidsrecht in combinatie met een geldlening.

Kan iedereen een hypotheek krijgen? Of je in aanmerking komt voor een hypotheek hangt af van de persoonlijke situatie. Er wordt daarbij gekeken naar het onderpand, naar het (soort) inkomen, de bestendigheid ervan,  of er sprake is van andere verplichtingen , je betalingsverleden, et cetera  Het beste is om een afspraak met ons in te plannen zodat wij de mogelijkheden samen met je bekijken.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen? Om een indicatie te geven van de maximale hypotheek kan de hypotheekcalcutor gebruikt worden.

Hypothecaire Planning

Wat is hypothecaire planning?

Hypothecaire planning is het adviesproces waarbij inkomensplanning en vermogensopbouw als uitgangspunt genomen worden voor de eigen woning en/of ander vastgoedbezit. Waarbij na inventarisatie van de persoonlijke omstandigheden en wensen een prognose van de financiële situatie op langere termijn wordt gemaakt. Hierbij wordt de juiste balans tussen zekerheden en risico’s gezocht. Hypothecair Planning gaat verder dan de hypotheek alleen. Ook de betalingsrisico’s worden in beeld gebracht bij werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden, zodat er bij onverwachte gebeurtenissen duidelijkheid bestaat over uw woontoekomst

Wat heb ik aan Hypothecaire Planning?

  • Hypothecaire planning helpt u de realiteit van uw financiële woontoekomst in overeenstemming te brengen met het beeld wat u er van heeft in gedachten heeft en voorkomt daarmee grote financiële uitglijders
  • Met Hypothecaire planning profiteert u van een onafhankelijke en objectieve derde bij wat vaak lastige en emotionele beslissingen kunnen zijn.

Hypotheekrente

Hypotheek met een rentevaste periode 
Wanneer u een hypotheek afsluit is de looptijd meestal 30 jaar. Bij het afsluiten kunt u kiezen uit verschillende rentevaste periodes Gedurende de jaren waarvoor u heeft gekozen staat de rente, die u moet betalen vast. Veel consumenten bepalen hun keuze voor een geldverstrekker op basis van de netto maandlasten, die ze voor deze eerste periode moeten betalen.

Hypotheekinstellingen hanteren echter vaak speciale actietarieven.  Dit kan betekenen  dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het speciale tarief.

Hierbij moet u denken aan het verplicht onderbrengen van de levensverzekering bij de aanbieder of het verplicht openen van een bankrekening en afsluiten van de opstalverzekering.  Indien u reeds een polis heeft van een andere maatschappij, kan dit bij verplichtte afname bij de geldverstrekker, nadelig uitpakken vanwege kosten en hogere overlijdensrisicoprime als gevolg van een hogere leeftijd. Per saldo kan hierdoor het voordeel van het lage actietarief teniet gaan door de hoge premies van de “verplichtte” bijproducten. Tevens kan deze verplichtte afname de flexibiliteit van de gehele constructie ondermijnen.

Een actietarief kan ook betekenen dat tijdens de eerste rentevaste periode een rentekorting wordt gegeven. De aangeboden rente bij de eerstvolgende rentevaste periode zal dan in veel gevallen een flink stuk hoger liggen dan de actietarieven.

Let op! Renteopslagen bij volgende renteperiode. Na afloop van de eerst rentevaste periode zal er opnieuw een rentevaste periode met de hypotheekverstrekker afgesproken moet worden. Op dat moment wordt u helaas met een renteopslag geconfronteerd. Het zogenoemde continuatietarief kan 0,1% tot zelfs 0,5% hoger uitpakken dan het actietarief. U heeft dan geen mogelijkheid meer om zonder afsluit- en notariskosten uw hypotheek bij een andere geldverstrekker onder te brengen.

Voorbeeld actietarief  Stel u twijfelt tussen hypotheekproduct van aanbieder A met een rente van 3,95% voor 5 jaarvast en een hypotheekproduct van aanbieder B met een rente van 4,1% voor 5 jaar vast. Op het eerste gezicht lijkt aanbieder A (los van de overige voorwaarden) financieel de beste keuze. Echter bij aanbieder A bedraagt het continuatietarief 0,4% en bij aanbieder B is het continuatietarief gelijk (dus 0% opslag). De eerste 5 jaar bent u dan weliswaar 0,15% voordeliger uit, maar de periode daarna (in theorie nog 25 jaar) betaalt u 0,25% meer dan bij aanbieder B. Het zou dus verstandig kunnen zijn om toch voor aanbieder B te kiezen.

Rentevormen

Rentebedenktijd

Bij een aantal hypotheekverstrekkers is het mogelijk om een hypotheek met rentebedenktijd af te sluiten. U kiest dan voor een bepaalde rentevastperiode waarbij u in het laatste jaar (insommigen gevallen laatste twee jaar) zelf kunt bepalen wanneer u de nieuwe hypotheekrente in laat gaan. Bij veel van deze hypotheekverstrekkers heeft u tussen de 3 en 14 dagen de tijd om indien in die periode de rente stijgt, de hypotheek tegen de rente van vóór de rentestijging vast te zetten.

Hypotheek met een variabele rente

Bij een variabele rente wordt uw rente per maand of kwartaal herzien. U profiteert dus snel van een renteverlaging, maar u moet ook rekening houden met een stijging. De variabele rente wordt bepaald door de vraag en het aanbod op de markt voor kortlopend geld, de zogenaamde geldmarkt. Gaat het tarief op de geldmarkt omhoog of omlaag dan gaat de variabele hypotheekrente ook omhoog of omlaag. De variabele rente wordt soms bepaald door een rente-opslag op een bepaald geldmarkttarief, het zogeheten Euribor-tarief. Het rentetarief is dan altijd duidelijk en dagelijks af te leiden uit de krant. Wanneer u voor een variabele rente kiest, dient u de nodige ruimte in uw budget te hebben. De maandlasten van uw hypotheek kunnen namelijk nogal fluctueren. Een variabele rente is vaak goedkoper dan een vaste rente. Een variabele rente kan interessant zijn als u een daling van de rente verwacht en u zich daarom nog niet voor langere tijd wenst vast te leggen. Variabele rente vastzetten Op het moment dat u denkt dat de rente niet verder zal dalen, kunt u de variabele rente ook éénmalig vastzetten. Voor hoelang, dat bepaalt u zelf. U moet dit wel schriftelijk bij de geldverstrekker verzoeken. Op het moment dat u deze overweging maakt en de rente zou weer gaan stijgen, heeft u meestal 3 tot 5 werkdagen de tijd om dit verzoek in te dienen. Zo kunt u de rente nog tegen het oude lagere tarief vastzetten.

Hypotheek met een instap- of oriëntatierente

Veel geldgevers bieden een rentevorm aan, waarbij u gedurende de looptijd van 1 of 2 jaar de mogelijkheid heeft om over te stappen naar een langere rentevaste periode. Er zijn 2 goede redenen om hiervan gebruik te maken. Om te beginnen is de instaprente beduidend lager dan de rente voor bijvoorbeeld 5 jaar rentevast. Verder is deze rentevorm zinvol als u verwacht dat de hypotheekrente de komende tijd nog zal dalen. Risico van rentestijging U loopt natuurlijk het risico dat de hypotheekrente stijgt en dat u verzuimd heeft om de rente tijdig voor een langere periode vast te leggen. Hierdoor kun u per saldo slechter uit zijn dan wanneer u onmiddellijk voor die langere rentevaste periode had gekozen. Dit risico is het grootst bij geldgevers, die u na ingang van de rentestijging niet meer de kans geven een langere rentevaste periode tegen de oude rente vast te leggen. Bij deze geldgevers kunt u beter geen gebruik maken van de instapfaciliteit. Melding van rentestijging Het beste bent u af bij de geldverstrekkers, die u op de hoogte stelt als de hypotheekrente stijgt. Bij deze groep aanbieders heeft u nog een aantal werkdagen na ingang van de nieuwe hypotheekrente recht op de oude lagere rente.

Instapmogelijkheden Bij een groot aantal aanbieders kunt u alleen bij aanvang van de hypotheek kiezen voor de instapfaciliteit. Daarnaast zijn er ook aanbieders, die u telkens als er een reguliere rentevaste periode is verstreken, de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een instaprente.

Hypotheek met een bandbreedterente

Een aantal geldgevers heeft het rentetype met bandbreedte in het assortiment. Bij dit rentetype spreekt u een contractrente en een bijbehorende bandbreedte af. Periodiek vergelijkt de geldgever de overeengekomen contractrente met het op dat moment geldende rentetarief voor hetzelfde rentetype. Is de rentestand hoger of lager dan de geldende bandbreedte, dan wordt de contractrente met het meerdere of mindere aangepast. Meer zekerheid betekent hogere rente Bij een rentetype met bandbreedte kunt u profiteren van de lagere variabele rente maar heeft u toch een stuk zekerheid, omdat de hogere hypotheekrente alleen wordt verwerkt als de rentestand buiten de bandbreedte valt. Voor die zekerheid betaalt u wel een prijs: de rente is hoger dan de gewone variabele rente. Hoe meer zekerheid u wenst, hoe hoger de renteopslag is. Sommige geldgevers bieden een rentetype met bandbreedte aan, die maar 1 kant op werkt. Renteverlagingen worden onmiddellijk en volledig doorgegeven, maar rentestijgingen alleen in zoverre ze de bandbreedte overschrijden.

Hypotheek met een plafondrente

Enkele aanbieders bieden de zogeheten Plafondrente aan. Dit is een variabele rente, die niet hoger wordt dan een vooraf afgesproken plafond. U betaalt gedurende de looptijd van 5 of 10 jaar een variabel rentetarief, dat maandelijks wordt herzien. Daardoor profiteert u wel van rentedalingen, terwijl een rentestijging beperkt wordt door het renteplafond. Vaste renteopslag Belangrijk is dat er een vaste koppeling bestaat tussen de actuele rente en een bepaald geldmarkttarief, het zogeheten 1-maands-Euribor-tarief. De Plafondrente met een looptijd van 5 jaar ligt dan gedurende deze periode bijvoorbeeld altijd 1,5% hoger dan het Euribortarief, met een maximum van het overeengekomen plafond. U kunt dit zelf makkelijk controleren. Het Euribor-tarief kunt u dagelijks vinden op Teletekst (rentetarieven geldmarkt) en in de kranten. De Plafondrente is overigens mogelijk voor alle basis hypotheekvormen.

Hypotheek met een clickrente

Bij de Click-Vast rente stelt u de rente vast, die u maximaal gedurende de overeengekomen periode (Click-Vast periode) wenst te betalen. In eerste instantie betaalt u de lage variabele Click-Vast rente. U blijft deze variabele rente betalen, zolang de vaste rente die bij de resterende looptijd van de Click-Vast periode hoort, lager is dan de afgesproken maximale rente. Zodra de rente hoger wordt dan het afgesproken maximum gaat u voor de rest van de periode deze maximum rente betalen. Eén keer per 3 maanden wordt beoordeeld of dit het geval is.

Mogelijkheden Click-Vast rente U kunt kiezen uit een Click-Vast periode van 5, 10 of 15 jaar. Na afloop van deze periode kunt u weer kiezen uit alle aangeboden rentevormen (behalve een instaprente). Ook is het mogelijk om tegen een vaste betaling tussentijds de Click-Vast rente om te zetten naar een vaste rente. Tevens is het mogelijk om tussentijds de Click-Vast periode te wijzigen. Deze rentevariant is niet mogelijk bij een spaarhypotheek.

De hypotheekrentetarieven die u in diverse publicaties aantreft, zoals geschreven media, internet of teletekst, zijn van dit soort speciale actietarieven waarbij er voor de leek niet te achterhalen is of men al dan niet in aanmerking kan komen voor dit soort tarieven.Een voorbeeld is de hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) waarbij met een korting kan krijgen oplopend tot wel 0,8%.

Uiteindelijk kan dus het aller laagste aanbiedingstarief op lange termijn wel de duurste blijken.

Informeer daarom bij ons wat voor u de beste optie is en tegen welke aantrekkelijk rentetarief wij dit aanbieden.

Einde rentevaste periode

Wanneer uw rentevaste periode afloopt, ontvangt u
enige weken daarvoor een verlengingsvoorstel van uw geldverstrekker. Het loont
dan altijd de moeite om ons om een concurrerend voorstel te laten doen.
Aangezien u bij het einde van de rentevaste periode zonder boete bij uw huidige
geldverstrekker weg kunt, is het mogelijk om een aantrekkelijke besparing te
realiseren op uw hypotheeklasten.

Verzekeringen

U kunt bij ons terecht voor alle denkbare verzekeringen.

Welke verzekeraars vergelijken wij voor u?
Finzicht vergelijkt de verzekeringen van alle grote verzekeraars van Nederland, zoals bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, Centraal Beheer/Achmea, Delta Lloyd, Aegon, ASR, Univé etc. Via onze volmacht hebben wij toegang tok ruim 60 verzekeraars.

Zo kunt u de diverse verzekeringen van verschillende verzekeraars samenvoegen in één polis. De ideale combinatie tussen scherpe premie en goede dekking.

Wijzigen verzekering of schade melden

Wijzigingen doorgeven of schademelden kan via ons contactformulier, middels email info@finzicht.nl of telefonisch 023-5332767

Budgetcoaching

Budget coaching is assistentie waarbij wij u helpen weer overzicht te krijgen op uw financiën. Door het analyseren van uw inkomsten en uitgaven krijgt u inzichtelijk waar u besparingen kunt behalen. Samen met u regelen wij vervolgens dat u de besparingen realiseert. Daarnaast geven wij u handvatten om het verkregen overzicht ook te behouden

Nationale hypotheekgarantie

voor volledige informatie over NHG verwijzen wij u naar Nationale hypotheek garantie

Startersregeling

Berekenen of je in aanmerking komt voor een starterslening klik HIER

Wat zijn de voorwaarden om een Starterslening te krijgen?

  • Minimumleeftijd 18 jaar

Je bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning jouw eigendom wordt. Voor een aantal gemeenten geldt tevens een maximum leeftijd (zie Starterslening berekening).

  • Eerste koopwoning

Je bent geen eigenaar/bewoner geweest van een koopwoning. Voor een aantal gemeenten kunnen herstarters ook in aanmerking komen. In dat geval is het belangrijk op wiens naam de vorige woning stond.

  • Voor eigen bewoning

Je kunt de Starterslening alleen aanvragen als je de koopwoning zelf (of samen met uw partner) gaat bewonen.

  • Koopsom woning maximaal €276.190,-

De koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan €276.190,-. Voor koopsommen boven de €276.190,- kunt je een reguliere Startershypotheek overwegen.

  • Hypotheekbedrag maximaal €290.000,-

De totale hypotheek (koopsom plus bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notaris- en makelaarskosten) mag niet meer bedragen dan €290.000,-. Voor hypotheken boven de €290.000,- kunt je ook een reguliere Startershypotheek overwegen.

  • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Je hypotheek dient met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt worden om Starterslening te kunnen krijgen. Dit houdt in dat je veilig en verantwoord leent op basis van uw inkomen en vermogen. Wanneer je de Starterslening aanvraagt verzorgen wij tevens de hypotheekaanvraag met NHG bij uw bank.

Verder kunnen de exacte bedragen en voorwaarden iets verschillen per gemeente. Je ziet deze specifieke voorwaarden voor jouw gemeente in de uitslag van de Starterslening berekening.

N.B. Indien u net niet binnen de normen valt om voor Starterslening in aanmerking te komen, dan kan in een persoonlijk adviesgesprek onderzocht worden welke mogelijkheden u hebt om (alsnog) van een Starterslening gebruik te maken. Neem daarom contact met on op.

Beleggen

Meestal roepen vragen over beleggen meer vragen op.

Wanneer is het de moeite waard om in aandelen te gaan?

Het juiste instapmoment is pas achteraf te bepalen. Sommigen zeggen dat je moet instappen als iedereen het vertrouwen kwijt is, zoals nu het geval is. Anderen wachten op signalen dat de bodemkoers is bereikt. Anderen vinden dat je nu in de ‘traditionele’ aandelen moet beleggen als Koninklijke Olie, DSM of Unilever. En sommigen zien weer grote groeimogelijkheden in de banken en verzekeraars, omdat die harde klappen hebben gekregen.

Hoe profiteer ik van een herstel van de beurzen zonder veel risico?  

Profiteren van een eventueel herstel van de beurzen kan door aandelen te kopen. Daarmee speculeer je op een stijging van de waarde van die aandelen. Je kunt ook call-opties kopen. Een call-optie is een recht om een aandeel tegen een vooraf afgesproken prijs te mogen kopen. Met een call-optie kan je met een beperkte investering inspelen op te verwachten koersstijgingen

Hoe kan ik mijn aandelen verzekeren tegen waardedalingen?  

Je kunt je bestaande aandelen verzekeren met putopties, turbo’s of speeders. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we uit in het dossier derivaten. Je kunt ook je aandelen verkopen en garantieproducten terugkopen. Daar zitten echter nadelen aan. Je moet verkoop- en aankoopkosten betalen. Daarnaast levert een garantieproduct in het algemeen minder op dan een regulier beleggingsfonds. En het woord ‘garantie’ betekent niet dat je niet je geld kan verliezen. Er lopen bijvoorbeeld al rechtzaken in Zwitserland over producten die door Lehman Brothers werden gegarandeerd. Ze zijn waardeloos geworden doordat Lehman Brothers failliet is gegaan. Als laatste nadeel mis je een mogelijke opleving op de beurs; de huidige heftige koersbewegingen houden ooit weer op.

Is het geld op mijn effectenrekening gedekt door het depositogarantiestelsel?  

Als je je effecten hebt ondergebracht bij een reguliere bank, dan valt het geld op die rekening onder het depositogarantiestelsel. Staan de effecten bij een effectenkantoor, dan kun je een beroep doen op de “Beleggerscompensatieregeling”. Deze regeling garandeert het tegoed tot een waarde van in totaal €20.000.

Vallen beleggingen onder het depositogarantiestelsel?

Nee, niet de beleggingen. Maar als de bank waar je beleggingen aanhoudt failliet gaat hoef je niet bang te zijn dat je beleggingsportefeuille verdwenen is. Je beleggingen worden aangehouden in een onafhankelijk bewaarbedrijf. Het enige wat dit bedrijf doet is effecten bewaren. De kans dat zo’n bedrijf failliet gaat is minimaal.

Is het veilig om nu in staatsobligaties te beleggen?  

Beleggen in obligaties is minder risicovol dan beleggen in aandelen. Over het algemeen bewegen de koersen van een obligatie ook minder sterk dan de koersen van aandelen. Een obligatie is een lening aan een staat of een bedrijf. De kans dat een staat failliet gaat is klein. De kans dat een bedrijf failliet gaat is groter. Wel is het zo dat je in dat geval schuldeiser bent, en bij de curator je lening kunt terug vorderen. Ben je aandeelhouder, dan kun je bij een faillissement niets vorderen. Kijk naar het effectieve rendement van de obligatie op moment van aankoop. Stijgt de rente, dan zal de koers van een bestaande obligatie dalen. Daalt de rente, dan levert de obligatie relatief meer op en stijgt de koers.

Om uw beleggingen veilig te laten ontwikkelen brengen wij graag in contact met een van onze vermogensbeheerders. Zij zijn specialist en kunnen u het beste bijstaand in het realiseren van uw doelvermogen wat tijdens een gesprek met samen met ons is vastgesteld

Woekerpolis

Er zijn in Nederland zo’n 7 miljoen beleggingsverzekeringen of woekerpolissen afgesloten. Een deel daarvan voldoet niet aan wat je als klant kon verwachten. Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder je actie onderneemt, hoe eerder je je eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer je een beleggingsverzekering hebt om je hypotheek mee af te lossen of om in je pensioen te voorzien. Blijf niet stilzitten en neem contact met ons op wanneer u vermoedt dat u een woekerpolis heeft. Wij advisren u graag over een geschikt alternatief.

Verzekering vergelijken

Uw verzekeringen naadloos op elkaar aan laten sluiten, overzicht creëren en nagaan of u kunt besparen op uw verzekeringen door te profiteren tot wel 15% korting?

Hypotheken

Hypotheken vergelijken gaat over veel meer dan rente alleen! Vraag ons advies. Toch nieuwsgierig?

Hypotheekadvies

Auto, boot, caravan of andere droom, maar net even te kort? Nagaan of u huidige lening goedkoper kan?

Stel uw vraag

    × WhatsApp